Energie in Nederland, prijsontwikkeling 2e kwartaal

21 juli 2021

Het was de afgelopen maanden nogal onrustig in energieland. Je hebt het waarschijnlijk wel gemerkt. Want in die maanden hebben we de snelste prijsstijging van de afgelopen 10 jaar meegemaakt.

Hoe komt dat nou? Wat zijn de effecten voor mij? Hoe gaat het verder? En kan ik er wat aan doen?

We beantwoorden die vragen in onze eerste heuse blog!

Hoe ontstond die prijsstijging?

Wat zijn de effecten voor mij als lid van Frank?

Ik heb mijn eigen situatie erbij gepakt. Ik ben sinds februari lid bij Frank. Ik woon in een middelmatig geïsoleerd huis en verbruik gas en stroom. Mijn termijnbedrag is 230 EUR/maand. Rechts zie je hoe mijn kosten voor het lopende jaar zich ontwikkelen. Snel omgerekend hebben genoemde effecten een stijging van mijn energienota van bijna 10% tot gevolg gehad. Niet zo best dus. Wijkt jouw kostenontwikkeling flink af van die van mij? Zou je me een mailtje willen sturen? Ik ben benieuwd of we dat kunnen verklaren.

Hoe gaat het verder?

Het is altijd lastig om voorspellingen te doen. Helemaal in een volatiele energiemarkt. Toch zijn er signalen dat de stijging achter ons ligt, dat het plafond is bereikt en dat de daling nabij is.

Kan ik er wat aan doen?

Het lijkt erop dat de daling niet zo snel doorzet als dat de stijging kwam. Dus we zullen het nog een tijdje met relatief hoge prijzen moeten stellen. Als dat drukt op de portemonnee adviseren we je de prijsontwikkeling in de app te volgen en je verbruik wat te verschuiven. Op zondagmiddag zijn de stroomprijzen altijd het laagst, het loont om dan de wasjes te doen. Uitstelgedrag werkt soms prima.

Je kunt natuurlijk altijd je kosten omlaag brengen door vrienden voor Frank te werven. Via de app kan dat heel simpel. Voor elk door jou geworven lid krijg je 10 EUR of 2 bomen, elk jaar opnieuw. En nu de verwachting is dat de prijzen weer gaan dalen, is dat geen slecht advies!

Heb je vragen, suggesties of wil je gewoon reageren op deze blog, stuur me dan een e-mail! We proberen minstens eens per kwartaal een blog over prijsontwikkeling of andere onderwerpen te maken.

Thomas Hulshof
thomas@frankenergie.nl

LET OP: Inmiddels is wel duidelijk dat de prijsdaling waarop werd geanticipeerd tijdens het schrijven van dit blog zich niet heeft gerealiseerd. Vooral de gasmarkt blijft overspannen en is nog steeds bezig met een niet eerder vertoonde prijsstijging. Meer hierover in ons nieuwe blog over de prijzen in het 3e kwartaal.

Ik wil ook slimme energie van Frank!