Energie in Nederland, prijsontwikkeling 2e kwartaal

21 juli 2021

Het was de afgelopen maanden nogal onrustig in energieland. Je hebt het waarschijnlijk wel gemerkt. Want in die maanden hebben we de snelste prijsstijging van de afgelopen 10 jaar meegemaakt.

Hoe komt dat nou? Wat zijn de effecten voor mij? Hoe gaat het verder? En kan ik er wat aan doen?

We beantwoorden die vragen in onze eerste heuse blog!

Hoe ontstond die prijsstijging?

 • Toen we begin dit jaar in de Westerse wereld begonnen met de Corona-vaccinaties ontstond economisch optimisme. Na een jaar van lock-downs was er eindelijk uitzicht op een terugkeer naar normaal. Het bedrijfsleven anticipeerde op productiestijgingen en de grondstofprijzen volgden als vanzelf. De prijs van olie steeg van november 2020 tot juli 2021 met 100%.
 • In Nederland duurde de winter vervolgens langer dan verwacht. Waar februari zacht was, leken maart en april wel op wintermaanden. Het was kouder en de kou hield langer aan.
 • Door de kou was ons landelijk gasverbruik hoger. En waar we vroeger de kraan in Groningen opendraaiden, kan dat nu niet meer.
 • Er werd gas uit bergingen gehaald maar die capaciteit was beperkt en die bergingen moeten natuurlijk ook weer vol zitten voor de volgende winter zich aandoet.
 • Gas uit Noorwegen kwam niet want de Noren waren bezig met het gebruikelijke jaarlijkse onderhoud aan de pijpleidingen.
 • Gas uit Rusland kwam niet, vermoedelijk om politieke redenen (Nord Stream 2 is geen slecht idee)
 • De Amerikaanse LNG-boten stopten niet in Rotterdam maar voeren door naar Azië, waar de gasprijzen nog hoger lagen. De GATE terminal was overigens toch in onderhoud.
 • Deze effecten zorgden ervoor dat er tekorten ontstonden en dat de Nederlandse gasprijs in het tweede kwartaal bijna verdubbelde.
 • De stroomprijzen hadden aanvankelijk weinig last van de gasprijsstijging. Er was volop zon en wind. De prijzen waren laag en doken vaak onder nul (in het weekend).
 • Maar toen in juni een periode met weinig zon en weinig wind aanbrak, moesten gascentrales worden aangezet om de weggevallen groene productie te compenseren. Hierdoor zagen we ook de stroomprijs stijgen.
 • Dit werd mede veroorzaakt door de verwachte verhoging van de prijs voor emissierechten. Europa wil producenten zwaarder gaan belasten.
 • Deze effecten zorgden voor een stijging van de Nederlandse stroomprijs in het tweede kwartaal van zo’n 30%.

Wat zijn de effecten voor mij als lid van Frank?

Ik heb mijn eigen situatie erbij gepakt. Ik ben sinds februari lid bij Frank. Ik woon in een middelmatig geïsoleerd huis en verbruik gas en stroom. Mijn termijnbedrag is 230 EUR/maand. Rechts zie je hoe mijn kosten voor het lopende jaar zich ontwikkelen. Snel omgerekend hebben genoemde effecten een stijging van mijn energienota van bijna 10% tot gevolg gehad. Niet zo best dus. Wijkt jouw kostenontwikkeling flink af van die van mij? Zou je me een mailtje willen sturen? Ik ben benieuwd of we dat kunnen verklaren.

Hoe gaat het verder?

Het is altijd lastig om voorspellingen te doen. Helemaal in een volatiele energiemarkt. Toch zijn er signalen dat de stijging achter ons ligt, dat het plafond is bereikt en dat de daling nabij is.

 • In de afgelopen weken werd bekend dat de gasbergingen redelijk gevuld zijn, dat er sinds deze maand weer LNG-boten aanmeren in Rotterdam en dat de Noren hun onderhoud hebben afgerond.
 • Verwachting is dat de aanleg van Nord Stream 2 al in augustus gereed is en een paar maanden later in gebruik wordt genomen.
 • De OPEC heeft een akkoord bereikt en de olieproductie wordt opgevoerd. Dit heeft een neerwaartse druk op de olieprijs (en gasprijs) tot gevolg.
 • Nu de zon zich weer laat zien en de wind zich weer laat voelen, zien we al een dalende stroomprijs.
 • De forward- of futures prijzen geven een indicatie van hoe de markt vandaag denkt over de toekomst. Die zijn redelijk duidelijk over de richting, maar nog wat pessimistisch over de snelheid waarmee de daling komt.

Kan ik er wat aan doen?

Het lijkt erop dat de daling niet zo snel doorzet als dat de stijging kwam. Dus we zullen het nog een tijdje met relatief hoge prijzen moeten stellen. Als dat drukt op de portemonnee adviseren we je de prijsontwikkeling in de app te volgen en je verbruik wat te verschuiven. Op zondagmiddag zijn de stroomprijzen altijd het laagst, het loont om dan de wasjes te doen. Uitstelgedrag werkt soms prima.

Je kunt natuurlijk altijd je kosten omlaag brengen door vrienden voor Frank te werven. Via de app kan dat heel simpel. Voor elk door jou geworven lid krijg je 10 EUR of 2 bomen, elk jaar opnieuw. En nu de verwachting is dat de prijzen weer gaan dalen, is dat geen slecht advies!

Heb je vragen, suggesties of wil je gewoon reageren op deze blog, stuur me dan een e-mail! We proberen minstens eens per kwartaal een blog over prijsontwikkeling of andere onderwerpen te maken.

Thomas Hulshof
thomas@frankenergie.nl

LET OP: Inmiddels is wel duidelijk dat de prijsdaling waarop werd geanticipeerd tijdens het schrijven van dit blog zich niet heeft gerealiseerd. Vooral de gasmarkt blijft overspannen en is nog steeds bezig met een niet eerder vertoonde prijsstijging. Meer hierover in ons nieuwe blog over de prijzen in het 3e kwartaal.

Ik wil ook slimme energie van Frank!