Het is tijd voor Frank

1 juni 2022

Vandaag starten we een nieuwe campagne waarin we ons afzetten tegen de gevestigde orde in de energiemarkt. We vinden het teleurstellend dat zij met de recente aanpassingen van de consumentencontracten geen enkele bijdrage leveren aan de gewenste versnelling van de energietransitie.

In het afgelopen jaar is de energiemarkt op zijn kop gezet. Enerzijds heeft de situatie in Oekraïne ons geleerd dat de afhankelijkheid van Russisch gas een gevaar is voor een betaalbare energievoorziening. Anderzijds schetsen de nieuwste klimaatrapporten een mistroostig beeld. We moeten veranderen en wel snel.

Voor Europa betekent het dat we versneld van het gas af moeten. Die roadmap daarvoor wordt nu door de politiek opgemaakt. De consequenties zullen ingrijpend en economisch pijnlijk zijn.

Eén van de belangrijkste effecten daarvan is dat door de toenemende elektrificatie (elektrische verwarming en vervoer, meer zonnepanelen) de druk op de stroomnetten nog meer toeneemt. En daar heeft Nederland een probleem. Ons netwerk kan deze acuut nodige groei niet aan en de verzwaring van de netten duurt nog minstens 10 jaar.

En zolang ons stroomnet ons niet uit de brand kan helpen, is het onmogelijk om deze plannen te realiseren.

Er is een manier om ons stroomnet te ontlasten. Namelijk door een prikkel te introduceren die een gebruiker verleidt niet af te nemen op piekmomenten. En dat doe je dus met een dynamische stroomprijs. Daarmee geldt er ieder uur een andere prijs, afhankelijk van de vraag-en-aanbod situatie. Op drukke tijden geldt een hoge prijs, als het wat rustiger is een lage. Daarmee kan de consument, geholpen door een thuisbatterij of smart-charging techniek, zijn verbruik verplaatsen naar de rustige goedkope momenten. En dat is precies wat ons stroomnet nu nodig heeft.

Op de introductie van die dynamische contracten sturen we in Europa al een tijdje.

Al in 2014 nam Europa een decreet aan om slimme meters te installeren op particuliere aansluitingen. Ambitie was een penetratie van 80% in 2020. Die ambitie is niet gehaald, maar Nederland doet het redelijk, wij zitten vandaag ongeveer op die 80%.

Daarnaast werd in 2019 in de Europese energiewetgeving opgenomen dat grote energiebedrijven verplicht worden om dynamische prijzen aan te bieden aan consumenten. Die verplichting is ook opgenomen in het concept voor de Nederlandse Energiewet.

Doel van deze initiatieven is een efficiënter gebruik van ons netwerk om zo ruimte te maken voor meer vergroening.

Al sinds september van vorig jaar hebben traditionele energiebedrijven, als gevolg van de extreme en volatiele prijsvorming, moeite om contracten aan te bieden. De prijsbewegingen maken het te risicovol om vaste prijzen voor lange leveringsperiodes aan te bieden. Het gevolg is dat ze zich massaal terugtrokken. Het (online) aanbod van energiecontracten is tot aan vandaag opgedroogd. Dat moet anders en dat zien ze zelf ook.

Dus je denkt, dan is er, ook gezien de maatschappelijke belangen, toch geen beter moment voor deze leveranciers om de overstap naar het dynamische contract te maken?

Deze maand presenteren de leveranciers hun nieuwe contracten die vanaf 1 juli ingaan.

En er is geen énkele traditionele energieleverancier die een dynamisch contract aanbiedt.

Geen één. Nada. Niemand. Nu het nodig en urgent is geven ze niet thuis.

De weinige aanpassingen die we dan wel zien zijn louter bedacht om de risico’s voor de leverancier af te dekken. Voor de consument is er geen enkel houvast. Als de marktprijzen stijgen zal het tarief voor de consument mee omhooggaan. Maar wat doet het energiebedrijf als de prijzen dalen? Het is onduidelijk. En het helpt ons geen stap verder.

Kortom, hier is een kans gemist. En dat is enorm teleurstellend.

Dat is waarom we in onze campagne adviseren om de energiereuzen te verlaten.

Het is tijd voor Frank

Ik wil ook slimme energie van Frank!