Saldering bij dynamische contracten

Salderen werkt met dynamische contracten anders dan met een ouderwets vast of variabel contract. Daarom is het belangrijk dat je je goed inleest in onze methode van saldering, voor je besluit of een dynamisch contract bij Frank Energie gunstig is in jouw situatie. Wij salderen namelijk per jaar, maar verrekenen per uur.

Omdat we met een dynamisch contract de beursprijs voor elektriciteit aan onze klanten doorrekenen, is de prijs ieder uur anders. Met een tarief wat ieder uur ander is, wordt het lastig te bepalen hoe om te gaan met saldering.

Want welke kWh’s moet je dan tegen elkaar wegstrepen? Het antwoord is eenvoudig: je kunt geen goedkope kWh’s wegstrepen tegen duurdere kWh’s. Ook het rekenen met gemiddelden is niet mogelijk, want daarmee haal je de mogelijkheid bij de consument weg om het verbruik te sturen naar de voordelige momenten.

Daarom rekenen wij voor teruglevering de op dat moment geldende beursprijs, net als bij verbruik. De energiebelasting wordt op de traditionele wijze gesaldeerd. Wij salderen dus per jaar, maar verrekenen per uur.

Alle spelregels onder elkaar

  • Voor de energiebelastingen wordt er op traditionele wijze gesaldeerd (daarvan is de prijs immers gelijk). Je betaalt alleen energiebelasting over positief netto verbruik.
  • Alle verbruikte kWh’s worden afgerekend op de geldende beursprijzen op het moment van verbruik, (+ inkoopvergoeding & btw).
  • Alle teruggeleverde kWh’s worden afgerekend tegende geldende tarieven op het moment van teruglevering. Als je netto teruglevert betaal je hierover ook een inkoopvergoeding & BTW.

De inkoopvergoeding voor verbruik en teruglevering vind je hier.

Let op: Omdat wij de beursprijzen hanteren, kan het voorkomen dat er negatieve prijzen gelden voor stroom. Dit gebeurt vaak op momenten met veel zon en wind (veel productie) en in het weekend (weinig vraag). Dit betekent dat je dan een negatieve beursprijs betaalt voor jouw verbruik. Je krijgt dan dus geld terug. Tegelijkertijd betekent dit ook dat er dan een negatieve prijs geldt voor teruglevering, je betaalt om van je teruggeleverde stroom af te komen. Je betaalt dan dus voor teruggeleverde kilowatturen.

Dynamisch kan nog steeds voordelig zijn

Het is natuurlijk niet leuk dat je op zo’n moment betaalt voor teruglevering, maar dat betekent niet meteen dat een dynamisch contract onvoordelig is. Historisch gezien zijn vrijwel het hele jaar door zijn de beursprijzen stukken lager dan de tarieven van vaste en variabele contracten en daar pak je de winst. Die paar momenten met negatieve prijzen mogen daarbij de pret niet drukken.

In dit artikel hebben we specifieke scenario’s omtrent terug levering beschreven en lichten we toe in welk type contract daarbij het voordeligste is.

Oplossingen

Wanneer je een was doet in een uur met negatieve prijzen, wordt de opgewekte energie van je zonnepanelen gebruikt voor de wasmachine en wordt er dus minder aan het net terug geleverd. Of wanneer je een elektrische auto hebt, kun je met onze app Slim Laden. Daarmee zorgt de app ervoor dat op de meest voordelige momenten de batterij van jouw auto wordt opgeladen. En als je hierdoor meer verbruikt dan dat de zonnepanelen opwekken, krijg je zelfs geld terug. Door het actief verleggen van je verbruik halen we met elkaar de pieken weg van het stroomnet. Dat is goed voor de energietransitie omdat er zo meer ruimte ontstaat voor groenere initiatieven.

Theoretisch zou je er ook voor kunnen kiezen om je zonnepanelen uit te zetten wanneer de prijzen negatief zijn maar dit is geen optimale oplossing.

In de toekomst hopen we het overschot aan zonne-energie aan huis te kunnen opslaan met behulp van een thuisbatterij. Daarmee sla je de goedkope (zelfopgewekte) energie op, voor een later moment wanneer de prijzen weer hoger zijn.

Hoe verschilt dit van salderen met vast of variabel?

De ouderwetse methode van saldering is ontworpen voor vaste en variabele contracten. Voor vaste contracten staat het tarief vast gedurende de contractduur. Voor variabele contracten is het gebruikelijk dat het tarief 2x per jaar werd gewijzigd.

Omdat die tarieven gedurende het jaar (vrijwel) gelijk waren, was het mogelijk om verbruik en teruglevering tegen elkaar weg te kunnen strepen. Daardoor betaal je alleen voor positief netto verbruik. Is er sprake van negatief netto vebruik (dus wanneer je op jaarbasis meer teruglevert dan verbruikt), dan krijg je geld terug in de vorm van een vaak hele lage terugleververgoeding.

De laatste jaren groeit echter de populariteit van het dynamische contract. Hierbij volgt het tarief de spotprijzenmarkt, waarbij ieder uur een andere prijs geldt. Frank Energie biedt een dynamisch contract.

Het voordeel van dit type contract is, dat de klant zijn verbruik kan verleggen naar de goedkoopste momenten van de dag. Dit is gunstig voor de portemonnee van de klant. Ook is dit goed voor de energietransitie, omdat hiermee het verbruik kan worden verlegd naar de momenten waarop er heel veel (zonne- en wind)energie beschikbaar is en kunnen we de overbelasting van ons stroomnet verminderen. Een randvoorwaarde voor een snelle energietransitie.

Maar met een tarief dat ieder uur anders is, rijst de vraag hoe er moet worden omgegaan met teruglevering. Want welke kWh’s kun je dan tegen elkaar wegstrepen? Het antwoord is eenvoudig: je kunt geen goedkope kWh’s wegstrepen tegen duurdere kWh’s.
Ook afrekenen op een gemiddelde prijs is niet mogelijk. Je neemt daarmee immers de mogelijkheid weg voor de consument om het verbruik te verleggen naar een voordelig moment. Daarom geldt voor teruggeleverde kWh’s ook de op dat moment geldende beursprijs, net als bij verbruik

Wil je ook energie tegen dynamische tarieven?

Frank en cookies

Bij Frank gebruiken we cookies om onze website goed te laten werken en anoniem te analyseren. Als je onze cookies accepteert plaatsen we naast functionele en analytische cookies ook persoonlijke cookies. Daarmee maken we onze website relevanter en stemmen we onze inhoud en advertenties op jou af.