Hoe we factureren

We zijn volstrekt transparant in alles wat we doen. Ook op het gebied van onze facturatie. We willen graag dat je begrijpt hoe jouw factuur tot stand komt, wanneer we die incasseren, en op welk moment we die corrigeren voor de werkelijke kosten.

Hieronder lichten we toe hoe ons facturatieproces werkt. En nemen we je mee in de berekening die we toepassen om elke maand je verwachte en je werkelijke energiekosten te bepalen.

Die uitleg lijkt complex maar dat valt best mee. Als je je daar even in verdiept zul je snel zien hoe ons concept werkt. En je kunt dan redelijk eenvoudig je eigen voorspelling van maandelijkse energiekosten maken.

Het proces

Energie betaal je altijd vooraf. We sturen dan ook een termijnfactuur in de maand voorafgaand aan de maand waarin je levering start bij Frank. Die reguliere factuur wordt verstuurd op de 11e met incassodatum op de 18e van de maand. Indien gewenst kun je ook kiezen voor een betaaldatum op de 25e (laat dat weten via klantenservice@frankenergie.nl).

Als je levering start in de maand van aanmelding, krijg je in diezelfde maand ook een factuur voor de kosten van die lopende maand. Die factuur krijg je vrij snel na je aanmelding. Het is dus goed mogelijk dat je bij de start in één maand twee facturen krijgt: één voor de lopende maand en één voor de volgende.

Als het aantal “leveringsdagen” in de eerste maand minder dan 4 dagen is, dan ontvang je daar geen aparte factuur voor. Die dagen worden dan verrekend in de factuur voor de volgende maand.

De basis

Het doel achter onze betalingsafspraken is om zo dicht mogelijk bij de werkelijke kosten te blijven. Zo ontstaan geen wederzijdse verplichtingen en houden we risico’s klein.

Eigenlijk werkt het heel logisch. Omdat je energie vooruit betaalt, schatten wij eerst in hoeveel je de volgende maand zal verbruiken o.b.v. je verwachte jaarverbruik. Dit verwachte jaarverbruik wordt m.i.v. 01-05-2023 maandelijks bijgesteld, lees hier meer over onderaan deze pagina.

We maken ook een inschatting van de energieprijzen van de volgende maand. Op je termijnfacturen staan dus altijd de verwachte kosten (zie onder) van de komende maand. De maand daarna weten we wat je werkelijk verbruikt hebt en wat de prijzen waren. Het verschil corrigeren we op de volgende termijnfactuur.

Met deze systematiek, die we het “dynamisch termijnbedrag” noemen, betaal je dus niet langer elke maand hetzelfde, maar betaal je wat je verbruikt tegen de prijzen van die maand. Eigenlijk zoals met alles in het leven. De rekening zal dan ook hoger zijn in de winter dan in de zomer.

Om de verschillen in maandbedragen te beperken baseren we alleen de kosten voor stroom en gas op de werkelijkheid. De overige kosten (energiebelasting en netbeheer) zetten we voor 12 maanden vast en verrekenen we aan het eind. Zo dempen we de variatie en houden verschillen tussen winter en zomer beperkt.

Verwachte kosten

Klik voor meer informatie

Verwachte kosten december

J
16,50%
10,00%
3,00%
F
14,81%
8,59%
5,00%
M
12,79%
8,90%
7,00%
A
7,41%
7,82%
12,00%
M
4,38%
7,64%
13,00%
J
2,36%
7,18%
13,00%
J
1,35%
7,15%
13,00%
A
1,35%
7,13%
11,00%
S
2,69%
7,56%
11,00%
O
7,74%
8,79%
7,00%
N
12,79%
9,03%
3,00%
D
15,82%
10,21%
2,00%
Totaal december
€ 415,81
Klik voor meer informatie

Werkelijke kosten

Hier kijken we alleen naar het verschil tussen de verwachte leveringskosten en de werkelijke leveringskosten van de vorige maand.

Werkelijke kosten december

Totaal december
€ 392,29
Verschil
€ -24,11
Dit verschil wordt verrekend in de eerstvolgende termijnfactuur die je van ons ontvangt.

Saldering

Op de jaar- of eindafrekening bekijken we op basis van je gerealiseerde jaarverbruik en eventueel gerealiseerde opwek wat de feitelijke kosten voor Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn. Deze kosten worden verrekend op je jaar- of eindafrekening.

Maandelijks bijstellen van het verwachte jaarverbruik

Om je termijnfactuur accuraat te kunnen vaststellen baseren we deze op je recente daadwerkelijke verbruik. Iedere maand kijken we naar je werkelijke verbruik en teruglevering in de laatste drie maanden. Met behulp van de standaard NEDU profielen voor de Nederlandse energiemarkt, extrapoleren we dit verbruik van de afgelopen 3 maanden naar een nieuw verwacht jaarverbruik, waarna we voor de komende maand ook het nieuwe verwachte verbruik kunnen vaststellen.

Hoe werkt dat precies?

Een voorbeeld:

 • Werkelijke gasverbruik januari: 250 m3 (A)
 • Werkelijk gasverbruik februari: 175 m3 (B)
 • Werkelijk gasverbruik maart: 150 m3 (C)
 • Gemiddelde 3-maands gasverbruik: 192 m3 (D) (A+B+C/3)

===

 • Profielfractie gas NEDU januari: 16,50% (E)
 • Profielfractie gas NEDU februari: 14,81% (F)
 • Profielfractie gas NEDU maart: 12,79% (G)
 • Gemiddelde 3-maands profielfractie gas: 14,70% (H) (E+F+G/3)

===

 • Verwacht jaarverbruik: 1306 m3 (I) (D/(H/100)
 • Profielfractie gas mei: 4,38% (J)
 • Ingeschat gasverbruik mei: 57 m3 (I*J)
Profielfracties

Disclaimer tabel: Dit zijn de meest gebruikte profielen in de Nederlandse energiemarkt. Het kan echter voorkomen dat jouw aansluitingen op een ander profiel staan ingedeeld. Voor de bijstelling van het verwachte jaarverbruik gebruiken we het profiel dat in jouw situatie van toepassing is.


Deze continue bijstelling van het verwachte jaarverbruik is een geautomatiseerd proces. Wanneer er zich een verandering voordoet in jouw verbruik (bijvoorbeeld wanneer je zonnepanelen laat plaatsen), is het niet meer nodig om dit aan ons door te geven.

Wil je ook energie tegen dynamische tarieven?

Frank en cookies

Bij Frank gebruiken we cookies om onze website goed te laten werken en anoniem te analyseren. Als je onze cookies accepteert plaatsen we naast functionele en analytische cookies ook persoonlijke cookies. Daarmee maken we onze website relevanter en stemmen we onze inhoud en advertenties op jou af.