Privacyverklaring

Frank Energie heeft respect voor jouw privacy en vindt een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens vanzelfsprekend. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

De bescherming van jouw persoonlijke data nemen wij heel serieus en daarom hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

In deze privacyverklaring vertellen wij jou hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Dat ligt er aan hoe wij elkaar kennen. Ben je geïnteresseerd in Frank Energie en heb je interesse voor onze visie en producten dan willen wij jou daar graag van op de hoogte houden. Daarvoor hebben wij jouw naam en e-mailadres persoonsgegevens nodig. Niet meer geïnteresseerd in Frank Energie dan kan je uit schrijven wanneer jij dat wilt. Bij onze mailings kan jij dit bijvoorbeeld doen door te klikken op ‘afmelden’ onderaan het bericht.

Ben je klant van Frank Energie dan verwerken wij de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze overeenkomst. Ook delen wij jouw persoonsgegevens met onze financiële partner Payt (debiteurenbeheer).

Indien u kiest voor een online automatische incasso of u tekent een contract digitaal, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van de machtiging of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier algemende voorwaarden van Twikey: https://www.twikey.nl/tc.html

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruikt Frank Energie jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die jij opgeeft gebruiken wij alleen om jou te informeren over de ontwikkelingen bij Frank Energie of als je met ons een overeenkomst hebt. Wij zullen jouw persoonsgegevens dus bijvoorbeeld nooit verkopen aan derden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Op het moment dat je klant wenst te worden, verstrekken wij jouw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR) en Focum. EDR en Focum zullen op basis van deze gegevens een advies geven over jouw kredietwaardigheid. Deze gegevens in combinatie met een interne analyse worden gebruikt voor onderzoek naar jouw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van jouw persoonsgegevens door EDR en Focum, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/ en
https://www.focum.nl/over-ons/privacy-statement-focum/.

Op het moment dat je klant wenst te worden, verifiëren we de eigendom status van het te beleveren adres op basis van je postcode en huisnummer bij PropertyInfo (https://www.propertyinfo.nl/).


Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens zullen wij jou hierover informeren en je, wanneer dat nodig is, om toestemming vragen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens die wij gebruiken voor onze dienstverlening of daarmee samenhangen bewaren we conform wettelijke bepalingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.‍

Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klachten@frankenergie.nl.

Daarnaast heb jij altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Google Analytics en Cookies

Frank Energie maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Frank Energie de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Jij kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Jij kunt jouw browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.


Wil je ook energie tegen dynamische tarieven?

Frank en cookies

Bij Frank gebruiken we cookies om onze website goed te laten werken en anoniem te analyseren. Als je onze cookies accepteert plaatsen we naast functionele en analytische cookies ook persoonlijke cookies. Daarmee maken we onze website relevanter en stemmen we onze inhoud en advertenties op jou af.