Leveranciers met dynamische prijzen zien brood in huidige marktomstandigheden

23 november 2021 · Energeia · Katrijn de Ronde

Energieleveranciers Frank Energie en Zonneplan treden deze maand naar buiten met hun contracten voor dynamische tarieven. De twee leveranciers zien in de huidige, roerige markt kansen voor contracten die maandelijks op groothandelsprijzen afrekenen.

Zowel Frank Energie als Zonneplan zijn jonge leveranciers. Van Frank Energie was al bekend dat de leverancier dynamische tarieven wilde bieden; Zonneplan trad recent naar buiten met het contract. In beide gevallen gaat het om een contract waarin de consument maandelijks de factuur gepresenteerd krijgt voor het daadwerkelijk verbruik, gebaseerd op de groothandelsprijzen.

Contract met dynamische tarieven verplicht

Alle leveranciers met 200.000 of meer klanten moeten in de toekomst hun klanten een contract met dynamische tarieven kunnen bieden. Dat bepaalt de Europese richtlijn voor de interne elektriciteitsmarkt die in 2019 werd aangenomen. Sowieso hebben alle consumenten recht op een slimme meter en een contract met dynamische tarieven. De bepalingen uit de Europese richtlijn zijn verwerkt in de nieuwe Energiewet, waar met smart op wordt gewacht, maar waar ook nog veel discussie over is.

De leveranciers rekenen de prijzen van de groothandelsmarkt één op één door. Dat houdt voor stroom in dat het verbruikte volume in een uur tegen die uurprijs wordt afgerekend. In het geval van gas wordt naar de dagprijs gekeken. Het is dus wel van belang dat afnemers een slimme meter hebben, zodat dat verbruik bijgehouden kan worden. Daarnaast vragen de leveranciers een vaste vergoeding per product (elektriciteit en gas). Bij Frank Energie gaat dat om €5 per product, dus €10 per maand voor de klassieke combinatie van stroom en gas, bij Zonneplan om €6,25 per product, dus €12,50 per maand voor stroom en gas.

Roerige tijden

Beide leveranciers noemen deze tariefstructuur een groot voordeel in de huidige roerige tijden. Via de apps van beide leveranciers heeft een consument inzicht in de prijzen en kan daar het verbruik op afstemmen. Maar belangrijker nog is dat de consument in de winter weliswaar een hogere prijs aftikt -en nu de prijzen zelfs voor winterbegrippen hoog genoteerd zijn, dus ook die hogere prijzen- maar zodra de prijs zakt, die daling ook meepakken. Volgens Thomas Hulshof van Frank Energie en Frank Breukelman van Zonneplan komt dat over het jaar gerekend lager uit dan de vaste tarieven bij andere leveranciers.

Dat komt doordat deze leveranciers niet de extra kosten zoals risico-opslagen
hoeven te rekenen die leveranciers die werken met vaste tarieven wel moeten
rekenen, legt directeur en oprichter Hulshof uit. “Wij leggen het prijsrisico bij de
klant neer”, erkent Hulshof. Zijn bedrijf werkt wel met maandelijkse voorschotten, die elke maand worden berekend op basis van het verwachte verbruik en de dan geldende termijnprijzen. Aan het eind van de maand volgt de verrekening met de daadwerkelijke prijzen.

Andere leveranciers met dynamische tarieven

In Nederland is al een aantal keer, met wisselend succes, getracht om een contract op basis van dynamische tarieven van de grond te krijgen. Op dit moment bieden NieuweStroom en dochterbedrijf EasyEnergy een dergelijk contract aan. Ook EnergyZero gebruikt dit model. Eneco-dochter Peeeks levert geen energie, maar stuurt wel de verbruiksstroom in woningen aan via boilers.

Energytechbedrijf

Woordvoerder Breukelman van Zonneplan noemt het bedrijf een
“energytechbedrijf” in plaats van een energieleverancier. Het doel van Zonneplan is de controle over het energieverbruik bij de klant neerleggen. “Wij hebben een voorliefde voor techniek. Je ziet nu allerlei initiatieven voor groene energieproductie, waar elk huishouden via de [overheidsheffing, red.] Opslag Duurzame Energie aan meebetaalt, terwijl je daar als consument niet direct voordeel bij hebt via een vast contract. Ons uitgangspunt is mogelijk maken dat mensen gebruik maken van de duurzaam opgewekte energie die er al is.”

De redenering is als volgt. Als duurzame bronnen als wind en zon veel opwekken, is de elektriciteit goedkoper. Het is dus in het voordeel van de klant om juist dan - bijvoorbeeld- de auto te laden, en zo te profiteren van goedkopere tarieven. Zonneplan plaatst bij de slimme meter van de klant een Zonneplan Connect-kastje, dat verbruik in de gaten houdt, en op termijn ook thuisbatterijen en oplaadpunten moet kunnen gaan aansturen. Breukelman: “Nu heb je via de app het verbruik zelf in handen en zien we het meer als een spel. Maar straks moet de Connect zelf apparaten gaan aansturen, en dan heb je er veel meer voordeel van.” Energytechbedrijf Zonneplan is ook van zins om zelf de benodigde tech te ontwikkelen, zoals laadpunten. Ook Hulshof kijkt naar batterijen voor de toekomst van zijn Frank Energie. “We informeren klanten nu al als de stroomprijs laag is, dat het een goed moment is om een wasje te doen. Dat is in de zomer extra leuk als je negatieve prijzen hebt, dan verdien je geld met je wasje. Maar als je een thuisbatterij ophangt, dan kun je veel meer winst behalen in combinatie met een contract met dynamische tarieven.”

Minder kans op omvallen

Om nog even terug te komen op het risico dat nu bij klanten wordt gelegd. Dat is ook in het voordeel van diezelfde klant, meent Hulshof. Een leverancier die afrekent tegen groothandelsprijzen op de spotmarkt loopt namelijk minder risico om om te vallen bij extreme marktomstandigheden. Hulshof: “Omdat we maandelijks de werkelijke kosten afrekenen worden er bij ons geen financiële buffers opgebouwd die een klant kan kwijtraken bij een faillissement.” Dat gebeurde eerder dit jaar Welkom Energie, terwijl Enstroga zich terugtrok van de markt. Twee jaar geleden viel Energieflex om dezelfde reden om. De klanten van die leveranciers zijn hun gespaarde voorschotten kwijt. Dat zien ook klanten, zegt Hulshof. “Het gaat hartstikke goed, ondanks de hoge prijzen. We groeien als kool. Ik had eerder 30.000 klanten tegen het eind van het jaar genoemd als doel, en ik denk dat we dat kunnen halen.”

Wil je ook energie tegen dynamische tarieven?

Frank en cookies

Bij Frank gebruiken we cookies om onze website goed te laten werken en anoniem te analyseren. Als je onze cookies accepteert plaatsen we naast functionele en analytische cookies ook persoonlijke cookies. Daarmee maken we onze website relevanter en stemmen we onze inhoud en advertenties op jou af.